Tenri Station Plaza CoFuFun

 • Art Director
  Yoshiaki Irobe
 • Designer
  Ryosuke Kato, Keisuke Imamura, Ryuichi Sato
 • Web Designer
  Takehito Gotoh
 • Photographer
  Tadashi Endo
 • Producer
  Tatsuki Suzuki
 • Client
  Tenri City