ITOKI TOKYO XORK 12F

 • Art Director
  Yoshiaki Irobe
 • Designer
  Yasuhiro Yasuda, Misato Taniguchi
 • Copywriter
  Kyoko Nagase
 • Photographer
  Taiki Fukao, Yohei Ono
 • Motion Designer
  Ken Adachi
 • Sound Designer
  GarageYokotaBand
 • Producer
  Shogo Kawahara, Mizuho Morita
 • Client
  ITOKI CORPORATION