TAC.T

 • Art Director
  Yoshiaki Irobe
 • Designer
  Sayoko Matsuda, Tsugumi Arai, Seita Kobayashi
 • Motion Designer
  Kento Goto, Shunsuke Saito
 • Copywriter
  Kyoko Nagase
 • Photographer
  Riko Okaniwa
 • Producer
  Yoko Tsuruta
 • Sound Designer
  Noah
 • Client
  Taisei Advanced Center of Technology