2.5setaijyutaku

 • Art Director
  Yoshiaki Irobe
 • Designer
  Nozomi Morisada
 • Copywriter
  Naho Yoshioka
 • Illustrator
  Izumi Shiokawa
 • Producer
  Takeshi Kuba
 • Client
  Asahi Kasei Homes Corporation, Dentsu