“Design no Polylogue”

 • Creative Director
  Kenya Hara
 • Editor
  Nobuko Shimuta, Yoko orihara
 • Art Director
  Yoshiaki Irobe
 • Designer
  Tomoko Tsuruta, Kyoko Shibata, Sayaka Koda, Azusa Takahashi, Mayumi Sano, Tomoko Yamamoto, Takao Minamidate
 • Photographer
  Hiroshi Aoki
 • Client
  Seibundo Shinkosha Publishing Co.,Ltd.