Junmai Dai Ginjyo Hakutsuru Tenku Awane

 • Art Director
  Yoshiaki Irobe
 • Copywriter
  Akira Ueno
 • Designer
  Saya Fujitani、Misato Taniguchi
 • Calligrapher
  Kyosui Terashima
 • Photographer
  Takaya Sakano
 • Movie Director
  Taiki Fukao
 • Web Director
  Taku Tomita
 • Web Developer
  Izumi Koga
 • Producer
  Mizuho Morita
 • Client
  Hakutsuru Sake Brewing co.,ltd.