ITOKI TOKYO XORK animation

 • Art Director
  Yoshiaki Irobe
 • Designer
  Yasuhiro Yasuda
 • Copywriter
  Kyoko Nagase
 • Movie Director
  Taiki Fukao
 • CG Designer
  Yuuki Saito, Takashi Suzuki, Ken Adachi
 • Sound Designer
  GarageYokotaBand
 • Producer
  Shogo Kawahara, Mizuho Morita
 • Client
  ITOKI CORPORATION